View details
Shanghai: Zhujiajiao UNESCO Water Town Afternoon Tour
Duration options: 5 - 6 hours
60 Reviews
View details
Shanghai: Xintiandi, CCP Museum and French Concession Tour
Duration: 4 hours
View details
Shanghai: City Lights and Huangpu River Cruise Night Tour
Duration: 3.5 hours
12 Reviews